باسمه تعالي
گزارش كارگاه رياضي پايه ي هفتم
به حول و قوه ي الهي و با مساعدت گروه پژوهش و تحقيق اداره كل آموزش و پرورش استان و همكاري پژوهشسراي غدير ناحيه 2 اهواز  در روز چهارشنبه مورخ 8/8/92 اولين كارگاه آموزشي پايه ي هفتم برگزار گرديد.

 رديف 
 نام منطقه / شهرستان  تعداد حاضرين
 1   آبادان
 3
 2  باوي 13
 3  بندر امام خميني (ره)
 3
 4  خرمشهر  2
 5  دشت آزادگان
 2
 6  رامشير  2
 7  سردشت دزفول
 1
 8  شادگان  1
 9  صيدون  2
 10  ناحيه 1 اهواز
 3
 11  ناحيه 2 اهواز
 6
 12  ناحيه 3 اهواز
 3
 13  ناحيه 4 اهواز
 5
   جمع 46 نفر