وي اضافه كرد: آموزش و پرورش داراي 6  ركن اساسي دانش آموز، معلم، مديريت، فضا، بودجه و  برنامه ريزي است كه در اين ميان معلم مهمترين نقش را بر عهده دارد. زيرا اگر كتاب هم نباشد (گرچه مهم است)، معلم مي تواند خلاءكتاب را پر كرده و امر آموزش را به انجام رساند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اضافه كرد :  پس از جمع بندي مطالب  به اين گزاره مهم مي توان رسيد كه «معلم عامل توسعه پايدار كشور است».

وي در ادامه تصريح كرد به همين دليل بارها گفته ام  وزارت آموزش و پرورش، تنها يك وزارتخانه در كنار ساير وزارتخانه ها نيست بلكه يك فرا وزارتخانه است . زيرا تمام دستگاه ها از خدمات اين وزارتخانه بهره مند مي شوند.

دكتر فاني افزود: اگر توفيق خدمت يابم تمام تلاش خود را صرف ارتقاء جايگاه معلم خواهم كرد تا معلمين انگيزه و علاقه كافي براي رشد خود و پاسخگويي به سئولات دانش آموزان را پيدا كنند .

وي بر ضرورت به كارگيري تكنولوژي نوين در تدريس را يادآور شد و اضافه نمود : همگام با پيشرفت علم وتكنولوژي، معلمان نيز بايد از آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري به ويژه روش هاي استقرايي و دانش آموز محور استفاده كنند و در اين راه دانشگاه فرهنگيان مي تواند نقش مهمي را ايفا نمايد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش توسعه مشاركت در آموزش و پرورش را يكي ديگر از سياست هاي خود قلمداد كرد و اضافه نمود : مشاركت تنها به سهيم شدن خيرين در ساخت مدرسه و يا كمك هاي مالي اولياء خلاصه نمي شود بلكه مشاركت در همه ابعاد آن از جمله استفاده از طرح ها و ايده هاي نو و خلاقانه كه موجب رشد و شكوفايي و بهبود يادگيري مي گردد نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و در اين راه فعال سازي گروه هاي آموزشي، انجمن هاي علمي، شوراي معلمان وتشكل هاي مردم نهاد مي توانند ظرفيت آشكار و پنهان  بالايي را ايجاد نمايند .

دكتر فاني با انتقاد از رشد بي ضابطه مدارس استعدادهاي درخشان در 2 سال اخيرافزود: معمولا در سازمان ها و مجامع علمي بين المللي نرم مشخصي براي اين گونه دانش آموزان تعريف شده است كه در اينجا رعايت نشده است.

گفتني است در آغاز اين جلسه چند تن از  اعضاي مجمع نمايندگان نظرات و پيشنهادات خود را مطرح كردند .