ضمن تشكر از همكار محترم ، جناب آقاي محمد هردانيان ، در همين صفحه لينك مقاله اي جالب كه توسط نامبرده تهيه شده ، قرار داده شده است.بدينوسيله و مجدداً تاكيد مي شود كه همكاران علاقه مند مي توانند، مقالات خود را در صورت تمايل براي قرار دادن در اين سايت، ارسال نمايند.

namosaviha.pdf [557.23 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 221)