براي دريافت مقاله اي به زبان انگليسي تهيه شده توسط الهام رحماني مي توانيد از لينك زير استفاده كنيد.
log.pdf [1.21 مگابايت] ( تعداد دانلود: 359)