نظر به تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا، تعدادی از همکاران کلیپ های آموزشی تهیه و در آپارات منتشر کرده اند. در زیر لینک این صفحات را قرار مشاهده می کنید.
1 : صفحه ی آپارات خانم هاشمی
2 : صفجه ی آپارات جابر عامری
3 : صفحه ی آپارات آقای مددپور                                   https://www.aparat.com/madadpourshapour

4 : صفحه ی آپارات دوره ی اوّل