آشنايي با نمونه سئوالات موضوعي امتحانات نهايي مي تواند كمك هاي موثري به دانش آموزان داشته باشد.علاقه مندان براي دريافت نمونه سئوالات امتحانات نهايي دروس رياضي متوسطه مي توانند به لينك هاي زير مراجعه كنند.

 

حسابان 

موضوع
آخرين آزمون درج شده
لينك فايل
 پاسخ
فصل1
شهريور 94

f1-hesaban.pdf [145.53 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 254)

pasokh-f1-hesaban.pdf [1.19 مگابايت] ( تعداد دانلود: 0)

 

فصل2
شهريور 94

f2-hesaban.pdf [178.14 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 176)

pasokh-f2-hesaban.pdf [800.35 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 0)

فصل3
شهريور 94

f3-hesaban.pdf [94.75 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 97)

pasokh-f3-hesaban.pdf [668.98 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 0)

فصل4
دي 94

f4-hesaban.pdf [137.45 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 44)

pasokh-f4-hesaban.pdf [850.79 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 0)

فصل5
دي 94

f5-hesaban.pdf [118.82 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 20)

pasokh-f5-hesaban.pdf [786.48 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 1)

 

جبر و احتمال

موضوع
آخرين آزمون درج شده
لينك فايل
فصل1
شهريور 94

f1-jab-hetemal.pdf [169.32 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 177)

فصل2
شهريور 94

f2-jabr-ehtemal.pdf [209.7 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 170)

فصل3
 دي 94

f3-jabr-ehtemal.pdf [111.84 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 58)

فصل4
 دي 94

f4-jabr-ehtemal.pdf [244.85 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 46)

 

 هندسه 2

موضوع
آخرين آزمون درج شده
لينك فايل
فصل1
شهريور 94

f1-hendeseh2.pdf [674.76 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 166)

فصل2
شهريور 94

f2-hendeseh2.pdf [901.01 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 144)

فصل3
دي 94

f3-hendeseh2.pdf [701.44 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 40)

فصل4
دي 94

f4-hendeseh2.pdf [1.01 مگابايت] ( تعداد دانلود: 30)

 

 رياضي سوم تجربي

موضوع
آخرين آزمون درج شده
لينك فايل
فصل1
 شهريور 94

f1-reazi3-tajrobi.pdf [119.72 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 217)

فصل2
شهريور 94

f2-reazi3-tajrobi.pdf [155.36 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 141)

فصل3
دي 94

f3-reazi3-tajrobi.pdf [186.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 35)

فصل4
دي 94

f4-reazi3-tajrobi.pdf [118.84 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 22)

 

رياضي سوم انساني

موضوع
آخرين آزمون درج شده
لينك فايل
فصل1
شهريور 94

f1-reazi3-ensani.pdf [307.06 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 113)

فصل2
شهريور 94

f2-reazi3-ensani.pdf [168.41 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 67)

فصل3
دي 94

f3-reazi-3ensani.pdf [146.32 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 19)

 

 

حساب ديفرانسيل و انتگرال

موضوع
آخرين آزمون درج شده
لينك فايل
فصل0
 شهريور 94

f0-dif.pdf [64.9 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 136)

فصل1
شهريور 94

f1-dif.pdf [74.67 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 102)

فصل2
شهريور 94

f2-dif.pdf [77.13 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 98)

فصل3
دي94

f3-dif.pdf [150.19 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 25)

فصل4
دي94

f4-dif.pdf [90.62 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 29)

 

  رياضي سوم فني و حرفه اي

موضوع
آخرين آزمون درج شده
لينك فايل
بخش1
دي 94

b1-reazi3-fanni.pdf [714.54 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 10)

بخش2
دي 94

b2-raezi3-fanni.pdf [621.19 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 9)

بخش3
دي 94

b3-reazi3-fani.pdf [340.22 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 1)