علاقه مندان به رياضيات در ادامه ي اين مطلب مي توانند مقاله اي تحت عنوان « تأثیر تربیتی ریاضیات» تهيه شده توسط برادر و همكار بزرگوارمان، آقاي مهران جبارزاده دبیرریاضی دبیرستان های رامهرمز را مشاهده نماييد. با تشكر فراوان از نامبرده ، منتظر مقالات ديگر ايشان و ديگر همكاران نيز مي باشيم.